Strona glowna - CIZ

Przejdź do treści
.


Witamy w CENTRUM INICIATYW ZAWODOWYCH !

Nasza organizacja powołana została w celu optymalizacji przedsięwzięć wspólnych zarówno dla pracowników poszczególnych branż jak i przedsięwzięć o charakterze międzybranżowym.
Członkami CIZ mogą zostać jedynie osoby czynne zawodowo w dowolnej formie zatrudnienia lub prowadzące własną działalność gospodarczą. W ramach naszej działalności statutowej podejmujemy wszelkie inicjatywy zgłaszane przez naszych członków, mające na celu poprawę warunków, bezpieczeństwa, ergonomii i wydajności pracy, form wypoczynku i rekreacji, dostępu do opieki zdrowotnej, konkurencyjności usług funkcjonujących w środowisku pracowniczym, a także wybranych ofert produktowych kierowanych dla naszych członków. Finansujemy się wyłącznie ze składek członkowskich i prywatnych darowizn. Nie korzystamy z żadnych dotacji budżetu państwa, samorządów czy unijnych.
OPTYMALIZACJA USŁUG

Jesteśmy zorientowani na ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi o charakterze branżowym oraz ze związkami zawodowymi. Jako pierwszą inicjatywę wzięliśmy „na warsztat” zapewnienie naszym członkom dostępu do konkurencyjnych, dedykowanych ubezpieczeń grupowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracownikom zatrudnionym w małych firmach oraz tym z dużych firm, którzy chcieliby skorzystać z ubezpieczenia grupowego sprofilowanego bardziej dla siebie lub po prostu z dodatkowej ochrony, aktualnie pracujemy nad konkurencyjnymi grupowymi programami branżowymi finansowanymi z własnych środków naszych członków. Do ubezpieczeń tych będą mogli przystąpić także ci zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzący własną działalność gospodarczą.


.GŁÓWNE CELE STATUTOWE Centrum Inicjatyw Zawodowych

Inicjowanie aktywności zawodowej


Promowanie i wspieranie aktywności zawodowej i działalności gospodarczej, a także działania na rzecz integracji poszczególnych grup zawodowych oraz środowisk różnych branż.


Ochrona
zdrowia


Promowanie i wspieranie ochrony zdrowia, zdrowego żywienia i stylu życia. Krzewienie kultury fizycznej, sprawności i umiejętności w zakresie uprawiania sportu, rekreacji i turystyki.


Benefity
dla członków


Zapewnienie Członkom stowarzyszenia możliwości dostępu do różnych wynegocjowanych grupowych form usług, w tym usług medycznych, prawnych, oraz wszelkich grupowych ubezpieczeń i produktów, a także pomoc w ich realizacji.

zapraszamy do naszego grona

Przystąp do
Centrum Inicjatyw Zawodowych już dziś!
(22) 401 72 36
534 533 263
Nasza organizacja powołana została w celu optymalizacji przedsięwzięć wspólnych zarówno dla pracowników poszczególnych branż jak i przedsięwzięć o charakterze międzybranżowym. Członkami CIZ mogą zostać jedynie osoby czynne zawodowo w dowolnej formie zatrudnienia lub prowadzące własną działalność gospodarczą.
Centrum
Telefon:
Menu
>
>
>
>
>
>
>
509 835 703
Inicjatyw Zawodowych
Wróć do spisu treści