Strona glowna - CIZ

Przejdź do treści
.


Witamy w CENTRUM INICIATYW ZAWODOWYCH !

Nasza organizacja powołana została w celu optymalizacji przedsięwzięć wspólnych zarówno dla pracowników poszczególnych branż jak i przedsięwzięć o charakterze międzybranżowym.
Członkami CIZ mogą zostać jedynie osoby czynne zawodowo w dowolnej formie zatrudnienia lub prowadzące własną działalność gospodarczą. W ramach naszej działalności statutowej podejmujemy wszelkie inicjatywy zgłaszane przez naszych członków, mające na celu poprawę warunków, bezpieczeństwa, ergonomii i wydajności pracy, form wypoczynku i rekreacji, dostępu do opieki zdrowotnej, konkurencyjności usług funkcjonujących w środowisku pracowniczym, a także wybranych ofert produktowych kierowanych dla naszych członków. Finansujemy się wyłącznie ze składek członkowskich i prywatnych darowizn. Nie korzystamy z żadnych dotacji budżetu państwa, samorządów czy unijnych.
OPTYMALIZACJA USŁUG

Jesteśmy zorientowani na ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi o charakterze branżowym oraz ze związkami zawodowymi. Jako pierwszą inicjatywę wzięliśmy „na warsztat” zapewnienie naszym członkom dostępu do konkurencyjnych, dedykowanych ubezpieczeń grupowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracownikom zatrudnionym w małych firmach oraz tym z dużych firm, którzy chcieliby skorzystać z ubezpieczenia grupowego sprofilowanego bardziej dla siebie lub po prostu z dodatkowej ochrony, aktualnie pracujemy nad konkurencyjnymi grupowymi programami branżowymi finansowanymi z własnych środków naszych członków przy współpracy z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym Nestor Sp. z o.o. Do ubezpieczeń tych będą mogli przystąpić także ci zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzący własną działalność gospodarczą.
Dzięki technicznej współpracy z firmą Multi Profit Sp. z o.o. proces przystępowania będzie w pełni intuicyjny poprzez Internet.  Wydajną infolinię i pomoc w przypadku wypłaty świadczeń zapewni wyspecjalizowana firma Multi Serwis Sp. z o.o.


.GŁÓWNE CELE STATUTOWE Centrum Inicjatyw Zawodowych

Inicjowanie aktywności zawodowej


Promowanie i wspieranie aktywności zawodowej i działalności gospodarczej, a także działania na rzecz integracji poszczególnych grup zawodowych oraz środowisk różnych branż.


Ochrona
zdrowia


Promowanie i wspieranie ochrony zdrowia, zdrowego żywienia i stylu życia. Krzewienie kultury fizycznej, sprawności i umiejętności w zakresie uprawiania sportu, rekreacji i turystyki.


Benefity
dla członków


Zapewnienie Członkom stowarzyszenia możliwości dostępu do różnych wynegocjowanych grupowych form usług, w tym usług medycznych, prawnych, oraz wszelkich grupowych ubezpieczeń i produktów, a także pomoc w ich realizacji.

zapraszamy do naszego grona

Przystąp do
Centrum Inicjatyw Zawodowych już dziś!
(22) 401 72 36
534 533 263
Nasza organizacja powołana została w celu optymalizacji przedsięwzięć wspólnych zarówno dla pracowników poszczególnych branż jak i przedsięwzięć o charakterze międzybranżowym. Członkami CIZ mogą zostać jedynie osoby czynne zawodowo w dowolnej formie zatrudnienia lub prowadzące własną działalność gospodarczą.
Centrum
Telefon:
Menu
>
>
>
>
>
>
>
509 835 703
Inicjatyw Zawodowych
Wróć do spisu treści